Echipa Federației LEADER include angajați ai GAL-urilor membre, manageri, experți în dezvoltare rurală și în comunicare, fiecare având o formare academică și profesională care le susține modul profesionist în care își desfășoară activitatea. 

Federația LEADER este cupola sub care prosperă în prezent cele mai reziliente GAL-uri (Grupuri de Acțiune Locală) din România. GAL-urile sunt parteneriate publice-private între fermieri, autorități publice, organizații non-guvernamentale implicate în dezvoltarea locală și antreprenori din sectorul non-agricol.

Programul LEADER este o inițiativă a Uniunii Europene de sprijinire a proiectelor de dezvoltare rurală inițiate la nivel local, în vederea revitalizării zonelor rurale și a orașelor mici. Este o abordare ce oferă ce se bazează pe identificarea nevoilor locale în vederea conservării patrimoniului rural și cultural, a dezvoltării mediului economic și a îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunităților.

Un Grup de Acțiune Locală (GAL) este o formă de parteneriat constituit într-un teritoriu rural ce reunește mediul public și privat al societății civile din teritoriul respectiv. GAL-ul este creat cu scopul de a implementa metodele LEADER de dezvoltare rurală.